Логопед! Трябва ли детето ми да го посещава?

Трябва ли детето ми да посещава логопед?

Комуникативните нарушения при децата са често срещано явление. Всъщност толкова често, че някои педиатри ги приемат дори като част от израстването. В случаите когато те не се диагностицират и терапевтират на време от логопед, могат да се превърнат в сериозен проблем, чиито последствия са за цял живот.

В случай, че забележите особеност в езиково-говорното развитие на детето, е препоръчително да потърсите консултация с логопед. По време на тази първа среща специалистът ще обследва Вашето дете и ще даде оценка на неговото развитие.

Посещенията при логопеда не могат да се сравнят с тези в лекарския кабинет. Те преминават под формата на диалози, игри и тестове. Детето се чувства предразположено да покаже какво умее да прави и успоредно с това логопедът регистрира естествето на проблема.

Кога е подходящо да потърсим консултация с логопед?

Колкото се може по-рано. Схващането, че с порастването, комуникативните нарушения ще отшумят, е много погрешно. Затова пристъпете към консултация с логопед дори като превенция за правилното развитие на Вашето дете.

Кои са признаците, които трябва да ни говорят за възможни отклонения в говора и в езика?

Често срещани маркери, бележещи тип комуникативно нарушение, са късното проговаряне, неразбираема за околните реч, аграматична реч, нарушена артикулация и др.

Препоръчителна е консултация и последващата логопедична терапия също, тъй като проблемът при детето единствено се затвърждава, а в някои случаи чакането от страна на родителя само усложнява общата картина.

Ако никога преди не сте посещавали логопедичен кабинет за консултация, е добре да знаете:

  • Отговаряте на въпроси, свързани с бременността и раждането на Вашето дете.
  • Припомнете си основни моменти, засягащи двигателното развитие на детето (седеж, лазене, прохождане).
  • Спомнете си дали Вашето дете е гукало като бебе, дали сте наблюдавали лепет. Кога са се появили първите му думи, фрази, изречения.

В ранна възраст децата са много емоционални и за тях общуването носи много повече смисъл, отколкото подозираме.

Невъзможността да контактува пълноценно може да изолира едно дете от връстниците му или да го направи агресивно към себе си и околните.

Логопедът и Вие имате обща цел – правилното и адекватно общуване на детето. Затова нека отговорим на въпроса в началото: Да, посещението при логопед е желателно и се препоръчва на родителите. Така ще осигурите на себе си повече информираност и по-голям шанс за успех на своето дете.

При най- малки съмнения се свържете със специалист