За мен

Ива Ядкова, логопед гр. СофияКазвам се Ива и работя като логопед. Практиката ми досега е свързана с ранното детско езиково и говорно развитие и неговата динамика, с праксисни нарушения в оралната област и във вербалната комуникация, с нарушения от аутистичния спектър, с нарушения в правилната обработка на сетивната информация. Работя и в сферата на заекването и дислексията.

Ежедневната работа с деца и техните семейства изисква изключителна гъвкавост, творчество и умения. Изисква се гъвкавост в убеждаването на родителя, че е от съществено значение и неговото активно участие в терапевтичния процес. Изисква се творчество в спечелването на детското доверие. Изискват се умения и познания, които да обединят всичко изброено дотук, за да се стигне до съвместни успехи.